EMISE ENERGO s.r.o.

Autorizované měření emisí

Přerov

Úvodní stránka

 

Domů
Služby
Přístrojové vybavení
Autorizace
Reference
Kontakty

Profil společnosti

Naše firma EMISE ENERGO s.r.o. zabývající se měřením emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,vznikla v roce 2003 osamostatněním skupiny autorizovaného měření emisí od firmy Vlček Jaroslav - tepelná a spalovací technika s.r.o. Pracovníci měřící skupiny se zabývají autorizovaným měřením emisí již od roku 1996.

Naše firma je držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb, vydaného Ministerstvem životního prostředí, pod č.j. 2964/740/06 ze dne 31.10.2006. Platnost tohoto osvědčení je do 31.10.2009

jednorázové měření emisí středních, velkých a  zvláště velkých zdrojů znečištění. Autorizovaná a technologická měření v rozsahu vydaného osvědčení k autorizovanému měření emisí podle zákona č. 86/2002 Sb., nař. vl. 352/02 Sb., 353/02 Sb. vyhl. MŽP č. 356/02 Sb.


                                       Naposledy změněno: 08. 11. 2006