EMISE ENERGO s.r.o.

Autorizované měření emisí

Přerov

Autorizace

 

Domů
Služby
Přístrojové vybavení
Autorizace
Reference
Kontakty

Naše firma je držitelem osvědčení o autorizaci k měření emisí podle § 15 zákona č. 86/2002 Sb, vydaného Ministerstvem životního prostředí, pod č.j. 2964/740/06 ze dne 31.10.2006. Platnost tohoto osvědčení je do 31.10.2009

 


Domů ] Služby ] Přístrojové vybavení ] [ Autorizace ] Reference ] Kontakty ]

                                       Naposledy změněno: 08. 11. 2006